Yugi H5 EXODIA said có cho ta thắng không thì bảo ????????????

0 Просмотры
Издатель
Exdia said có cho ta thắng không thì bảo
Why do I make these videos - Simply because I like it, I don't know how long I can continue to do it but if I accumulate I will continue to make my Videos not as good as woxous, entertaining games or nguyen nguyen  vlogs.  Tien Phan.  and Riko - chan. so don't compare me to anyone I don't know much about Yugioh so please don't blame me, I just record the matches that I find good - JUST IT!  Yugi h5 attractive magic card game This is a pirated game inspired by the cards in the Yugioh anime.  This game is not copyrighted by Konami, so many of the functions in the game have been changed, no longer the same as in the movie Link to play and download apk: (this is the version I'm playing, released in December)  /2017, although it is much mutilated compared to the Chinese version, but because I play for too long, I can't quit.) Link to play and download VTC decisive battle magic:Tại sao tôi lại làm những video này - Đơn giản vì tôi thích thế, không biết có thể tiếp tục làm trong bao lâu nhưng nếu tôi tích tôi sẽ tiếp tục làm Video của mình không chất lượng bằng woxous, game giải trí hay duy nguyễn vlog. Tiến phan. và Riko - ên đừng so sánh mình với ai cả Mình không hiểu biết gì nhiều về Yugioh nên các bạn đừng chê trách gì mình, mình chỉ ghi lại những trận đấu mà bản thân mình thấy hay -CHỈ VẬY THÔI! Yugi h5 game đấu bài ma thuật hấp dẫn Đây là game lậu lấy ý tưởng từ các lá bài trong anime Yugioh. Game này không thuộc bản quyền của Konami nên nhiều chức năng trong game bị thay đổi không còn giống như trong phim Link chơi và tải apk : (đây là bản mình đang chơi dc phát hành vào tháng 12/2017 tuy bị cắt xén nhiều so với bản Trung Quốc nhưng tại vì chơi lâu quá ko bỏ dc) Link chơi và tải VTC quyết chiến ma thuật : (đây làm bản làm lại từ Yugi h5 của vng update đúng theo lộ trình như bên Trung Quốc) Link tải và chơi Yugi h5 bản Trung Quốc : _____________________________________ Music in video : NCS: Vlog no copyright music : RubenEditIT : The Fa Rat : Audio Library - Music for content creator : AdsKeys : Astyles music : If you have any questions or complaints please contact me via email : 24hmusicanime@ TAP#Yugih5 #ônghungvlog#yugioh  link nhạc
Категория
Rico
Комментариев нет.